Methode Kanij

De Kanij methode omvat aspecten uit de fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en suppletietherapie. De kracht van de methode zit in de integratie en combinatie van de meest effectieve aspecten vanuit iedere therapie. Hierdoor ontstaat en verbetert het lichamelijk evenwicht waardoor zelfs complexe klachten goed behandelbaar zijn gebleken. 

Vanuit de Kanij methode worden lichaam en geest als een geheel bekeken. Het lichaam bestaat uit meerdere systemen, zoals spieren, botten, banden, fascia, organen, het zenuwstelsel en lymfe-& bloedvaten. Alle systemen in het lichaam werken nauw met elkaar samen. Wanneer er bij één of meerdere systemen een blokkade optreedt, kan dit klachten veroorzaken. Tijdens de behandeling wordt bekeken in welk systeem de beperking zit. Hierdoor kan er gericht worden behandeld, waarna het lichaam de klachten zelf kan oplossen.

Methode Kanij heeft een versnellend effect op het herstellend vermogen van het lichaam waardoor men 30-40% sneller geneest.
Daarnaast ligt de behandelfrequentie een stuk lager in vergelijking met, bijvoorbeeld, fysiotherapie.

logo methode kanij